יער שליו של עצי אורן נישאים. צמח, נוף טבעי, אנשים בטבע