תמונה קבוצתית לציון גאלה מוצלחת לגיוס כספים עבור ארגון צדקה. לבן, חוגג, כתום