זוג מחייך, יד ביד, מטייל לאורך חוף שמש. מכנסיים, תַצלוּם, לבן