רתך מיומן המחבר בצורה אומנותית חלקי מתכת ליצירת מבנה יציב. עובד פלדה, קסדת ריתוך, ציוד ספורט