הורים טריים מוקירים את צעדיהם הראשונים של היילודים. כְּחוֹל, וִילוֹן, כֵּיף