אנשים מתענגים על מגוון חטיפים טעימים בטיגון עמוק. מזון, מוכר, שׁוּק