קבוצה מגוונת של עמיתים לעבודה חוגגת פרויקט מוצלח. חוּלצָה, בַּלוֹן, צהוב