חייט מופתי תופר במיומנות בגד בהזמנה אישית. שיער פנים, יְשִׁיבָה, בישול