חיוכים בהירים משקפים את השמחה שבחיים בריאים. חיוך, אף, לֶסֶת