מפגש משפחתי לארוחת שבת בירושלים, ממדינת ישראל. כלי שולחן, כלי גזע, בקבוק