זוג מבוגר מחייך כשהם נהנים מפרי הצבר הטעים שלהם. מזון, תַצלוּם, מזונות טבעיים