חזרזיר עם זנב מתולתל שרץ בשמחה בשדה בוצי. ענן, נוף טבעי, חיה יבשתית