יהושע מוביל את בני ישראל מעבר לנהר הירדן, מתוך התנ"ך. מים, ענן, עֵץ