תמונת רחוב אנרגטית המציגה שילוב צבעוני של אנשים. שְׁעוֹת הַיוֹם, תַשׁתִית, כתום