אזור כפרי שליו זרוע בחוות מקסימות וחיות מרעה. ענן, צמח, נוף טבעי