שותפים מחייכים הולכים ברחוב מרוצף אבן אגדות, מחזיקים ידיים. חַלוֹן, תַשׁתִית, עלה