אורחים נרגשים מפתיעים את ילדת יום ההולדת במסיבה. תַצלוּם, הבעת פנים, כֵּיף