איוב עומד בנסיונות, בלתי מתפשר באמונתו, מהתנ"ך. ענן, שָׁמַיִם, נוף טבעי