עץ אלון מלכותי עומד גבוה על רקע שמי שקיעה תוססים. ענן, ענף, עֵץ