ילדים בונים ארמונות חול בחוף, תמימות טהורה. אנשים בטבע, החוף, בניית ארמונות חול