קבוצת חברים עושה שיעור אימון מהנה בחוץ. חיוך, מִכְנָסַיִים קְצָרִים, דֶשֶׁא