שף מוכשר מכין באומנות מנת גורמה. מזון, טבח ראשי, שֶׁף