בלעם חמור מדבר, מפגש מופלא, מהתנ"ך. אזור אקולוגי, חיה עובדת, צורות קרקע הרריות