הרהור על חוויות העבר בגיל 25, מחפש חוכמה וצמיחה. ענן, ציפור, אנשים בטבע