ברבורים חינניים גולשים בשלווה על פני אגם שקט. משאבי מים, ציפור, צמח