חדר מדיטציה שליו עם תאורה רכה ופסלי בודהה שלווים. מים, גוף של מים, צִמחִיָה