דניאל שרד לילה בגוב האריות הרעבים בהתערבות אלוהית, מהתנ"ך. בית המקדש, חתוליים, חוֹשֶׁך