בני המשפחה מריעים במהלך תחרות משחקי לוח מהנה. חיוך, שיער, בן אנוש