אי מבודד מכוסה בצמחייה טרופית עבותה. מים, צמח, דקלאים