קבוצה של עמיתים לעבודה משתפת פעולה במהלך פעילות גיבוש צוות. עֵץ, מִכְנָסַיִים קְצָרִים, כֵּיף