אמנים מציגים את עבודותיהם בגלריה ממדינת ישראל. צילום פלאש, עגילים, מגניב