רתך מיומן המחבר במיומנות חלקי מתכת ליצירת מבנה יציב. עובד ברזל, הַנדָסָה, הַלחָמָה