פיל ענק עדין הולך בחן במישורי אפריקה. ענן, קהילת צמחים, הַר