משפחה רב-דורית חולקת צחוק וזיכרונות בתוך באז תיירים. צילום פלאש, צהוב, משקפיים