רגע רך כאשר בני הזוג קוראים את נדריהם ליד אגם שליו. מים, תַצלוּם, צמח