גבעות מתגלגלות מכוסות בשדות לבנדר תוססים ופורחים. ענן, אזור אקולוגי, נוף טבעי