קואלה תינוקת מקסימה שנצמדת לאמו בעץ אקליפטוס. צמח, אורגניזם, חיה יבשתית