צילום גלוי לוכד את המהות של חיי הרחוב. חיוך, הבעת פנים, כֵּיף