מתפעלים מהיופי הטבעי של הפארק הלאומי באנף, קנדה. מים, משאבי מים, צמח