אדם וחוה בגן העדן, מקור האנושות, מתוך התנ"ך. פֶּרַח, עלה, נוף טבעי