פרצופים מחייכים של משפחה בוחנת שוק רחוב תוסס בחו"ל. מזון, בן אנוש, בית המקדש