האושר נתפס בעדשת המצלמה כשמשפחה משחקת בממטרה. צמח, עלה, בּוֹטָנִיקָה