חקלאי מטפל בכרם שלו, המסמל את עוצמתה החקלאית של ישראל ממדינת ישראל. צמח, אנשים בטבע, כובע