מים שלווים המשקפים את הפיורדים המלכותיים של Geirangerfjord של נורבגיה. ענן, משאבי מים, ירוק