אליהו עולה לגן עדן במרכבת אש, מהתנ"ך. סביבה טבעית, אנשים בטבע, מים