פסגות הרים מלכותיות עטופה בשמיכת ערפל. הַר, אַטמוֹספֵרָה, תופעה אטמוספרית