טירה קסומה השוכנת בין גבעות מתגלגלות, היישר מתוך אגדה. הַר, נוף טבעי, בִּניָן