שמש הבוקר מאירה את האהבה בין חיבוק של זוגות נשואים. צמח, כַּלָה, אוֹר