אדם מתרגל מדיטציה, מקדם בהירות מחשבתית ורגיעה. אנשים בטבע, נוף טבעי, צמח יבשתי