איוב עמיד בקשיים, מוצא תקווה ושיקום, מהתנ"ך. ענן, שְׁעוֹת הַיוֹם, זוהר לאחר